سخنگوی شورای شهر کرمانشاه افزود: “اعلام یک شهر به عنوان کلانشهر تنها بر مبنای جمعیت آن صورت می‌گیرد و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر به عنوان کلانشهر معرفی می‌شوند.کلانشهرها ردیف‌های اعتباری در خصوص مباحث جمعیتی یا آلودگی هوا دارند که کرمانشاه از این پس می‌تواند از این مزایا بهره مند شود.”

پیش از این هشت شهر مشهد، قم، شیراز، اصفهان، اهواز، تبریز، تهران و کرج به عنوان کلان شهر شناخته می شدند که با تعیین کرمانشاه به عنوان کلان شهر، تعداد کلانشهرهای کشور، به ۹ شهر رسید.

بین نیوز