بر اساس آمار رسمی قیمت واحد مسکونی از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه در منطقه ۸ بالغ بر ۷۸.۸ درصد افزایش یافته است.

قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی فروردین ماه امسال در منطقه هشت ۴ میلیون و ۷۷۱ هزار تومان بود که در اردیبهشت ماه به ۵ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان افزایش یافت. روند افزایشی در آخرین ماه بهار امسال ادامه یافت و متوسط قیمت در این منطقه به ۵ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان رسیده.

در اولین ماه تابستان متوسط قیمت به ۶ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان، در مرداد به ۶ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان، در شهریور به ۷ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان و در مهرماه ۹۷ به ۷ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان افزایش یافت.

در نهایت طی آبان‌ماه امسال متوسط یک مترمربع واحد مسکونی به ۸ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان افزایش یافت، یعنی ۷۸٫۸ درصد رشد قیمت در مقایسه با فروردین امسال.

برخلاف روند افزایشی قیمت، تعداد معاملات در این منطقه نسبت عکسی را طی کرده که مهم‌ترین عامل آن را می‌توان کاهش قدرت خرید مردم دانست.