با حضور مدیران کل امور روستایی و شورهای ده استان کشور، گردهمایی مدیران کل امور روستایی و شوراها در محل سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز، در این گردهمایی که با حضور نماینده سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، معاونین توسعه روستایی و مدیران کل امور روستایی استان ها ی آذربایجان شرقی، گلستان ، خراسان رضوی ، چهارمحال بختیاری، قزوین، قم، کرمانشاه، لرستان، فارس و مرکزی برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی وضعیت موجود برنامه های در دست اجرای استان ها نقاط ضعف و قوت برنامه و فعالیت های جاری پرداخته و پیشنهادهایی برای رفع چالش ها و پیشنهاد های موجود و برنامه های سال آتی را مورد توجه و بررسی قرار دادند. همین گزارش حاکی است بررسی وضعیت موجود، مطرح شدن برنامه های در دست اقدام پیشنهاد برای رفع چالش ها و مشکلات و برنامه های سال آتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است در این گردهمایی، دکتر مدنی نماینده سازمان شهرداری ها و وزارت کشور و اکرم نجفی مدیر کل دفتر امور روستایی و شورهای استانداری استان قزوین به بیانات نقطه نظرات خود در این راستا پرداختند.

سید حسین نصری، خبرنگار بین نیوز در استان قزوین