در راستای اجرای تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زراعی و باغی ۴۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان بویین قلع و قمع شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، امیرمحمد کریمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویین زهرا اعلام کرد؛ در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زراعی و باغی ۴۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان بویین قلع و قمع شد.

این ساخت و سازها در روستاهای فتح آباد، مزرعه امیدیغمورلو، جهان آباد و کله دره قلع و قمع شده است.

قلع و قمع‌ها شامل؛ دپوی مصالح، پی کنی دیوار و فنس کشی بنای مسکونی بود که مجموعاً بیش از ۹۵ هزار و ۸۶۰ متر مربع از اراضی کشاورزی بویین زهرا آزادسازی شد.

گفتنی است در اجرای احکام قلع و قمع نماینده دادستان، فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی مدیریت امور اراضی استان، نیروهای انتظامی، کارکنان راهداری، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره امور اراضی این شهرستان نیز حضور داشتند.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری