شهرام باباخاني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از ۴۱ هزار و ۳۷۸ واحد سهميه استان اردبيل در بخش مسکن مهر تاکنون بيش از ۳۹ هزار و ۴۹ واحد افتتاح و در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.
وي اظهار کرد: حدود يک هزار و ۹۱ واحد باقيمانده نيز اغلب واحدهاي عارضه‌دار و داراي مشکلات حقوقي و اختلاف بين اعضاي تعاوني و مديران مربوطه است که تلاش مي شود مشکلات موجود مرتفع شود.
سرپرست معاونت بازآفريني شهري و مسکن راه و شهرسازي استان اردبيل ادامه داد: از اين تعداد واحد عارضه‌دار ۶۴۸ واحد مربوط به شرکت تعاوني نکونام بوده که با صدور حکم براي ۱۲۰ واحد مراحل واگذاري و تحويل آن به متقاضيان انجام مي‌شود.
باباخاني بيان کرد: در ۵۲۸ واحد ديگر مساکن مهر عارضه‌دار حدود ۴۰ درصد کار باقي مانده که قرار است با انتخاب پيمانکار نواقص برطرف و زمينه تکميل اين طرح ها تا آخر سال ۹۷ و تحويل آن به متقاضيان فراهم آيد.
از ابتداي اجراي اين طرح قرار بود ۴۱ هزارو ۳۷۸ واحد مسکن مهر در استان اردبيل احداث شود که تاکنون ۳۹ هزار و ۲۴۹ واحد از آن احداث و به متقاضيان تحويل داده شده است.