برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ملی انجمن بتن ایران 15 شهریور 1401

برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ملی انجمن بتن ایران

رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران، از برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ملی انجمن بتن ایران خبر داد.

انجمن بتن ایران - بین نیوز
چیزی یافت نشد !