برگزاری مراسم اعطای گواهینامه بین المللی TEDQUAL سازمان جهانی جهانگردی سازمان ملل (UNWTO) در دانشگاه قفقاز! 01 مهر 1399

برگزاری مراسم اعطای گواهینامه بین المللی TEDQUAL سازمان جهانی جهانگردی سازمان ملل (UNWTO) در دانشگاه قفقاز!

در تاریخ هفدهم سپتامبر، دانشگاه قفقاز میزبان مدیر اجرایی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، آقای ژو شانژونگ بود که در طی این بازدید، گواهینامه بین المللی استاندارد کیفیت آموزش گردشگری، توسط ایشان به رشته کارشناسی دانشکده توریسم دانشگاه قفقاز اعطا شد.

کار و کسب - بین نیوز
چیزی یافت نشد !