طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی دارای پیوست رسانه ای می شود 04 آذر 1401

طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی دارای پیوست رسانه ای می شود

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نشست ها و پیگیری های شورای اطلاع رسانی دولت ، از در نظر گرفتن پیوست رسانه ای طرح های عمرانی در زمان انعقاد قراداد در آینده خبر داد و گفت: جشنواره ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی برای ارزیابی عملکرد 1401 برگزار خواهد شد

بایگانی‌های انتصابات - بین نیوز
انتصاب سرپرست جدید اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری. 20 شهریور 1399

انتصاب سرپرست جدید اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری.

طی حکمی از سوی مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، "امیر خادمی" مشاور معاون فنی و عمرانی و مدیر حوزه معاونت با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری منصوب شد.

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت یادمان سازه. 20 شهریور 1399

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت یادمان سازه.

طی حکمی از سوی مهندس صفا صبوری دیلمی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، "حسن صفات" به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت یادمان سازه منصوب شد.

محمد محمود کلایه معاون فنی کمیسیون ماده صد شد. 31 مرداد 1399

محمد محمود کلایه معاون فنی کمیسیون ماده صد شد.

امیر مغانلو در حکمی مهندس محمد محمود کلایه را به عنوان "معاون فنی اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده صد شهرداری تهران" منصوب کرد.