عوارض کسر پارکینگ و معافیت آن 01 ژوئن 2019

عوارض کسر پارکینگ و معافیت آن

منظور از کسر پارکینگ یعنی این که مالک ملک در هنگام صدور پروانه به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تامین نماید.

بایگانی‌های قوانین،مصوبات و آیین نامه - بین نیوز
شرايط عمومی پيمان 18 اکتبر 2018

شرايط عمومی پيمان

برای دانلود:   شرايط عمومی پيمان

قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری 18 اکتبر 2018

قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير: ۱- نخست وزير وزيران معاونين و نمايندگان مجلسين ۲- سفرا استانداران فرمانداران كل شهرداران و نمايندگان انجمن شهر. ۳- كارمندان و صاح بمنصبان كشوري و لشكري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنها ۴- كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت با بانك يا هر مؤسسه […]

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 15 اکتبر 2018

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

برای دانلود: nezammohandesi

قانون مالياتهای مستقيم 14 اکتبر 2018

قانون مالياتهای مستقيم

برای دانلود: قانون مالیاتهای مستقیم

منشور حقوق شهروندی 14 اکتبر 2018

منشور حقوق شهروندی

متن کامل منشور حقوق شهروندی

قانون مدیریت خدمات کشوری 14 اکتبر 2018

قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری