کمپانی نصاب داربست با تعبیه دوربین هر ۱۰ دقیقه یکبار عکس می گرفت که بر اساس آن آتش ساعت ۱۸:۴۰ آغاز شد.

بازرسان هنوز دسترسی به کلیسا ندارند تا تحقیقات مستقل خود را انجام دهند. آتش نشانان پیش مکرون رئیس جمهور رفتند.

کمپانی Echafaudage یکی از ۵ کمپانی اروپایی، اغلب ترمیمات کلیسا را انجام می‌دهد که به گفته مارک اشکنازی(یهودی) نماینده کمپانی دوربین نصب شده در اختیار پلیس قرار داده شده است.

تاکنون بیش از ۱ میلیارد دلار اعانه برای بازسازی کلیسای تاریخی جمع شده است.

یک مقام پلیس فرانسه می گوید بازرسان فکر می کنند به احتمال بسیار زیاد یک جرقه الکتریکی باعث آتش سوزی در کلیسای جامع نوتردام شد. این مقام این سخنان را روز پنجشنبه در حالی عنوان کرد که فرانسه در مراسمی مفصل از آتش‌نشان هایی که این بنای تاریخی را نجات دادند قدردانی کرد.

یک مقام پلیس قضایی می گوید بازرسان روز چهارشنبه یک ارزیابی اولیه از کلیسای جامع انجام دادند، اما هنوز به دلیل ادامه خطرات ایمنی امکان ورود به محوطه سوخته داخل کلیسا را ندارند.

یک مقام مسئول می گوید حائل دیوارهای شکننده کلیسا تخته هایی چوبی است.

بازرسان معتقدند آتش سوزی تصادفی بوده و در حال پرس و جو از کارکنان کلیسا و کارگران مسئول نوسازی هستند. به گزارش دادستانی پاریس تا روز پنجشنبه از حدود ۴۰ نفر تحقیقات صورت گرفته است.