به گزارش بین نیوز انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران  به آدرس جدید زیر تغییر کرده است:

خیابان ولیعصر، نبش فاطمی، ساختمان شماره ۱، پلاک ۱۹۴۸، طبقه ۶، واحد۶۸