از ابتدای امسال شش نفر نیروی پیمانی به جمع کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان افزوده شد.

به گزارش بين نيوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان, معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این اداره کل گفت: این افراد از طریق آزمون استخدامی که تابستان سال گذشته برگزار شد و پس از طی آزمون های کتبی و مصاحبه تخصصی جذب این دستگاه شده اند.

محمد رحیمی افزود: در حال حاضر ۱۳۲ نیروی رسمی، ۸۶ نیروی پیمانی ، ۹۱ نیروی قراردادی و ۲۵ نیروی سازمان ملی زمین و مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان مشغول خدمت هستند.

وی اظهار داشت: ۱۳ نفر از کارکنان این اداره کل هم سال گذشته بازنشست شده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان از تبدیل وضعیت ۱۹ نفر از کارکنان پیمانی این اداره کل به رسمی آزمایشی خبر داد و گفت: مرحله گزینش این افراد در حال انجام است.

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان فعالیت خود را از سال ۱۳۰۸ هجری خورشیدی با نام اداره طرق و شوارع آغاز کرده، در سال ۱۳۱۵ به اداره راه و شوسه و سپس به اداره راه و ترابری و نهایتا در سال ۱۳۹۰ با ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به اداره راه و شهرسازی تغییر نام یافته است.