آغاز دوره هشتم فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

با اعطای اعتبار نامه های منتخبین هشتمین دوره ی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که امروز در جلسه ای با حضور اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت این دوره از انتخابات در سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برگزار شد دوره جدید فعالیت سازمان آغاز گردید.

در این مراسم پس از قرائت بیانیه ی نهایی انتخابات آقایان مهندس محمدزاده رئیس دستگاه نظارت، مهندس گنابادی رئیس هیات اجرایی و مهندس خرم رئیس فعلی نظام مهندسی استان تهران به ایراد سخنانی پرداختند.