شبکه خبری تحلیلی بین نیوز، این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه معظم مهندسی و شهرسازی کشور صمیمانه تسلیت عرض می کند.