مؤلف نام آشنای کتاب مشهور «از شار تا شهر» و پدر شهرسازی ایران، ظاهراً به دلیل عارضه قلبی در ششم مهر درگدشت.

شبکه خبری تحلیلی بین نیوز، این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه معظم مهندسی و شهرسازی کشور صمیمانه تسلیت عرض می کند.