سازمان مهندسي و عمران شهر تهران در نظر دارد جهت بارگيري و حمل آسفالت از كارخانجات شماره 6،7 و 9 و 8 و بارگیری و حمل بتن از کارخانه شماره 4 سازمان مهندسي و عمران شهر تهران و تحویل در سطح شهر تهران از بین اشخاص حقوقی که دارای شرایط ذیل هستند، پیمانکار انتخاب نمايد
image
حداقل شرایط لازم جهت امکان شرکت در مناقصه :

۱- -داراي کداقتصادي.
۲- -داراي دفتر در استان تهران.(طبق سند مالکيت يا قرارداد اجاره   بصورت کپي برابر با اصل)
۳- -دارای سابقه و تجربه مشابه باشند.
۴- -توانائی تامین حداقل ۲۰ كاميون باشند ( حداقل ۵ كاميون ارائه اسناد مالكيت و۱۵ كاميون به صورت اجاره اي)
۵- -توان به كار گيري كاميون جهت حمل در شيفت روز و شب به میزان روزانه:
-براي كارخانه ۷ و ۶و ۹ به ميزان روزانه حداقل ۲،۰۰۰ تن
– براي كارخانه ۸ روزانه حداقل ۱،۰۰۰ تن
براي كارخانه ۴ روزانه حداقل ۵۰۰ تن مطابق نظر دستگاه نظارت و كارفرما
اعلام و ارائه اسناد مثبته اخذ کداقتصادي براي کليه اشخاص متقاضي الزامي است.

لذا از كليه پیمانکاران داراي شرایط فوق الذکر دعوت بعمل مي آيد در صورت تمايل به همكاري، نسبت به شركت در اين فراخوان به شرح زير اقدام نمايند :
ارائه نامه رسمي اعلام آمادگي متقاضي و دريافت اسناد فراخوان توسط نماينده متقاضي با ارائه معرفي‌نامه و فيش واريزي به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب جاري شماره ۷۰۰۷۸۵۶۹۵۸۵۲ بنام اين سازمان نزد بانك شهر شعبه حافظ شمالي كد ۲۴۹ به منظور خريد اسناد حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاريخ اولین درج فراخوان در روزنامه كثيرالانتشار.(درصورت واریز وجه از طریق اینترنتی میبایست موضوع به تائید امورمالی این سازمان واقع در ادرس خیابان حافظ شمالی رسیده و پس ازآن جهت خرید اسناد به ادرس بند سه مراجعه گردد)
محل تحویل اسناد: خیابان آزادی خیابان اسکندری شمالی خیابان طوسی پلاک ۱۰۱ طبقه سوم امور قراردادها شماره تماس ۰۲۱۹۶۰۲۰۵۶۶
ارائه اسناد تکميل شده بصورت رسمي و در پاكت در بسته و مهر و امضا شده توسط صاحبان مجاز ، بر اساس تاريخ هاي درج شده در اسناد فراخوان.
كليه مكاتبات و مراودات به آدرس تهران- خيابان حافظ شمالي- ساختمان شماره ۵۵۹ – سازمان مهندسي و عمران شهر تهران- دبيرخانه شماره فاکس ۰۲۱۸۸۹۲۳۱۲۲

– مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات اختیار کامل دارد.
-برنده مناقصه بر اساس شرایط مناقصه ، ضوابط و آئین نامه های داخلی مناقصه گزار تعیین میشود.
بديهي است ابتدا اسناد و مدارك ارائه شده توسط شركت‌ها بر اساس ضوابط و شرايط مناقصه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تائيد آن ، نسبت به بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت اقدام خواهد گرديد. و ارائه سوابق و مدارك واصله هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نمي نمايد.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مربوطه  مي باشد.