تا کنون 16 کیلومتر خط انتقال درسالجاری در استان بوشهر اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، مدیرعامل این شرکت از تسریع در اجرای خطوط انتقال آبرسانی به شهرها و روستاهای استان خبر داد و اظهار داشت: در راستای حل مشکلات آبرسانی در استان و حفاظت از منابع محدود آب و نیزجلوگیری از هدر رفت آب تا کنون ۱۶ کیلومتر خط انتقال درسالجاری در استان بوشهر اجرا شده است.
وی از عملیات اجرایی خط انتقال آب و مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی شهر کلمه خبر داد و همچنین بیان کرد؛ عملیات اجرایی اتصال آب شیرین‌کن ۱۰۰۰ متر مکعبی جزیره شیف به شبکه توزیع آب آن جزیره به طول یک هزار و ۲۰۰ متر اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اشاره به اولویت اول و دوم اجرای خط انتقال آب از چاه‌های تنگ سدر به شهرستان دشتی خاطر نشان کرد؛ تاکنون ۴ هزار متر اجرا شده و مابقی به‌زودی تکمیل می‌شود.
حمزه‌پور خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ تا شبکه توزیع آب روستای چاووشی دشتی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد؛ این طرح به طول یک هزار و ۲۵۰ متر اجرا و تکمیل شده است.
وی از آغاز عملیات اجرایی ترمیم خط انتقال آب از مجتمع آبرسانی نوار ساحلی تنگستان از روستای باشی و بوجیکدان تا مخزن ذخیره آب بندر رستمی خبر داد و تصریح کرد: تاکنون حدود ۱کیلومتر این طرح اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال آب از سد تنگ ارم به روستای دهرود سفلی به طول ۱۳۵۰ متر را مورد اشاره قرار داد و گفت: احداث ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب هلیله و بندرگاه به طول ۳۵۰۰ متر و عملیات تهیه و اجرای خطوط مناطق شمالی شهر بوشهر به طول ۱۶۵۰کیلومتر اجرا گردیده است.
حمزه‌پور همچنین در خصوص عملیات اجرایی خط انتقال آب از پروژه آب‌شیرین‌کن بوشهر تا سایت شهید ماهینی بوشهر گفت: این پروژه نیز به منظور خدمات‌رسانی بیشتر و بهتر با اولویت رضایتمندی شهروندان، به منظور رفع مشکل دربرخی از نقاط شهر بوشهر ، به طول هزار و ۶۵۰ متر اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، مدیرعامل این شرکت از تسریع در اجرای خطوط انتقال آبرسانی به شهرها و روستاهای استان خبر داد و اظهار داشت در راستای حل مشکلات آبرسانی در استان و حفاظت از منابع محدود آب و نیزجلوگیری از هدر رفت آب تا کنون ۱۶ کیلومتر خط انتقال درسالجاری در استان بوشهر اجرا شده است.
وی از عملیات اجرایی خط انتقال آب و مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی شهر کلمه خبر داد و همچنین بیان کرد: عملیات اجرایی اتصال آب شیرین‌کن۱۰۰۰ متر مکعبی جزیره شیف به شبکه توزیع آب آن جزیره به طول یک هزار و ۲۰۰ متر اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اشاره به اولویت اول و دوم اجرا خط انتقال آب از چاه‌های تنگ سدر به شهرستان دشتی خاطر نشان کرد؛ تاکنون ۴ هزار متر اجرا شده و مابقی به‌زودی تکمیل می‌شود.
حمزه‌پور خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ تا شبکه توزیع آب روستای چاووشی دشتی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: این طرح به طول یک هزار و ۲۵۰ متر اجرا و تکمیل شده است.
وی از آغاز عملیات اجرایی ترمیم خط انتقال آب از مجتمع آبرسانی نوار ساحلی تنگستان از روستای باشی و بوجیکدان تا مخزن ذخیره آب بندر رستمی خبر داد و تصریح کرد؛ تاکنون حدود ۱ کیلومتر این طرح اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال آب از سد تنگ ارم به روستای دهرود سفلی به طول ۱۳۵۰ متررا مورد اشاره قرار داد و گفت: احداث ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب هلیله و بندرگاه به طول ۳۵۰۰ متر وعملیات تهیه و اجرای خطوط مناطق شمالی شهر بوشهر به طول ۱۶۵۰ کیلومتر اجرا گردیده است.

 

استان بوشهر- بین نیوز- سیدابوالحسن جعفری