شناسایی اراضی برای احداث بیش از ۶۱۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، بخشی از عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در ۳ ماهه ابتدای دولت سیزدهم است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی با تدوین گزارشی به ارائه دستاوردهای این وزارتخانه در سه ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم در حوزه‌ شرکت عمران شهرهای جدید پرداخته است.  در این گزارش اهم اقدامات انجام شده درحوزه حمل و نقل،مسکن و همچنین شهرسازی اعلام شده است.

اهم اقدامات در حوزه حمل و نقل

بر اساس گزارش ارایه شده در حوزه حمل و نقل،توسعه حمل و نقل انبوه و سريع ريلی و پيگيری انجام عمليات اجرايی و تكميل مترو در شهرهای جديد هشتگرد (۹۷.۲درصد)، بهارستان (۵۲.۱ درصد)، گلبهار (۳۳.۵۵ درصد)، فولادشهر (۱۶.۰۳ درصد)، مجلسی  (۲.۵۷ درصد)، پرديس (اخذ مصوبات و فراهم‌سازی آغاز عمليات اجرايی)، پرند (در حال اتمام در همكاری با شهرداری تهران)، در مجموع با طول حدود ۱۸۵ كيلومتر به منظور افزایش دسترس‌پذيری شهرهای جديد در كنار جذابيت سكونت و رونق اقتصادی شهرهای جديد، انجام شد.

همچنین توسعه حمل و نقل سريع جاده‌ای و پيگيری انجام عمليات اجرايی و تكميل آزادراه تبريز و شهر جديد سهند (۸۶ درصد)، بزرگراه‌های قره پيری شهر جديد صدرا (۲۵ درصد)، بزرگراه ابوعلی سينا (دوكوهک) شهر جديد صدرا (۶۰ درصد)، اتصال ملوسجان شهر جديد صدرا (۱۰درصد)، تونل شهر جديد علوی (۷۶ درصد) و مسير دسترسی به شهر جديد علوی (۸۰ درصد)، در مجموع با طول حدود ۶۵كيلومتر به منظور افزايش دسترس‌پذيری شهرهای جديد با شهرهای مادر، اهم اقدامات شرکت عمران شهرهای جدید در حوزه حمل و نقل است.

اهم اقدامات در حوزه مسكن

در بخش مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید چندین کار را به انجام رساند. نخست،شناسايی اراضی و تنظيم برنامه تأمين زمين (بر اساس ظرفيت‌های موجود و آتی) برای احداث بیش از ۶۱۵ هزار واحد مسكونی طرح نهضت ملی مسكن در بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ هكتار در قالب ۲۴ شهر جديد موجود، يک شهر جديد خصوصی، ۴ شهر جديد نسل دوم (در دستور كار) و ۵ شهرك مسكونی (بیش از ۴ هزار هكتار زمين قابل تأمين در داخل محدوده شهرها از منبع كاربری‌های مسكونی، تغيير ضوابط تراكمی و تغيير كاربری، بيش از ۵ هزار و ۲۰۰ هكتار از طريق الحاق به محدوده شهرها و بيش از ۵ هزار و ۱۰۰ هكتار از طريق ساخت شهرهای جديد و شهرك‌های مسكونی) و بارگذاری در سامانه بانک زمين وزارت راه و شهرسازی.

دوم، اتمام بخشی واحدهای مسكن مهر، فروش اقساطی ۷۶۲۳ واحد و تحويل ۴۸۱۴ واحد مسكن مهر به متقاضيان و عملكرد تجمعی فروش اقساطی ۲۹۹،۹۳۲ واحد و تحويل ۳۱۴،۱۶۴ واحد مسكونی در شهرهاي جديد و سوم،  پيگيری و ساخت حدود ۱۲۰ هزار واحد از پروژه های طرح اقدام ملی مسكن جهت رفع مشكلات عرضه مسكن در كشور.

اهم اقدامات در حوزه شهرسازی

پيگيری مطالعات و تصويب طرح‌های توسعه ۱۵ شهر جديد نسل نو شامل تيس، ايوانكی، تابناك، حوراء، پرنيان، خوارزمی، مكران، كوشک، نايبند، پارس، گلمان، سمنگان، قشم، كرمانشاه، اينچه‌برون در ۱۲ استان كشور با مساحتي بالغ بر ۲۰ هزار هكتار و ظرفيت جمعيتی بیش از يک ميليون و ۴۶۰ هزار نفر جمعيت (۶ شهر جديد تيس، مكران، نايبند، پارس، قشم و كوشک در تضمين توسعه پايدار كشور و نظريه توسعه درياپايه و هدايت جمعيت به سمت سواحل جنوب و پاسخگويي به نياز سكونت مراكز عمده فعاليتي، در حال ساخت و پيگيری هستند)، بخشی از اقدامات شهرسازی شهرهای جدید است. همچنین پيگيری امكانسنجی و مكانيابی (به همراه تهيه طرح جامع) بیش از ۳۰ شهرك با نقش مسكونی و ظرفيت جمعيت‌پذيری بيش از ۴۳۰ هزار نفر و مساحتي بيش از ۸ هزار و ۷۰۰ هكتار و پيگيری تصويب آن ها در مراجع ذی‌صلاح، و پيگيری و طی فرآيندهای تأسيس سه شركت عمران شهر جديد گلمان، تابناك و نايبند و فراهم‌سازی آغاز عمليات اجرايی دو شهر جديد تابناك و نايبند از دیگر اقدامات شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید در سه ماهه نخست دولت سیزدهم است.