در خصوص اعتبارات این راه نیز از محل ماده ۵۶ تسهیلات بانک مسکن، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهدی نیکنام- خبرنگار بین نیوز از اردبیل- آقای سید غنی نظری، نماینده مردم اردبیل، خلخال و کوثر، در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بررسی پروژه‌های عمرانی شهرستان خلخال که با حضور استاندار اردبیل و مدیران کل در شهرستان خلخال برگزار شد، اظهار داشت؛ احداث تونل الماس و‌جاده خلخال و کلوردرام، خواسته اصلی مردم از دولت است و در خصوص اعتبارات این راه نیز تسهیلات بانک مسکن از محل ماده ۵۶ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در کنار آن بیش از ۸۰ میلیارد تومان از محل سفر ریاست جمهوری به تکمیل این پروژه اختصاص یافته است و از این بابت شاهد اتفاقات خوبی در این پروژه خواهیم بود.