شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان در بودجه خود 11 میلیارد تومان برای مناسب سازی شهر ویژه افرادی دارای معلولیت اعتبار اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه متروگردی مدیران شهری و رییس شورای اسلامی شهر اصفهان که به دعوت خیریه حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان( حانا) و به همراه افراد آسیب نخاعی همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت انجام شد، گفت: حضور در جمع شما بسیار شیرین است. ما همه در مقابل حقوق افراد دارای معلولیت وظیفه داریم؛ هیچ کس نمی تواند منتی بر معلولان بگذارد به خاطر اینکه وظیفه خود را انجام می دهد.

شهردار اصفهان تصریح کرد: ما اگر ۱۱ میلیارد تومان در بودجه شهرداری برای مناسب سازی حرکت روان معلولان در شهر در نظر گرفته ایم، یک وظیفه است، همچنین دوشنبه گذشته در تهران مدیرعامل ایران خودرو دیزل را دعوت و قرارداد خرید ون های ویژه افراد دارای معلولیت را در شرایطی که امکان تامین آنها به سختی وجود داشت امضا کردیم، این اقدامات به این علت است که شورای شهر و شهرداری در مقابل حقوق شهروندی تک تک شهروندان متناسب با وضع حال و شرایط آنها وظیفه دارد.

وی با بیان اینکه تشکیل کمیسیون اجتماعی شورای شهر، تعیین مشاور شهردار در امور افراد دارای معلولیت برای پیگیری مناسب سازی ها، مشاوره های مهندس ابراهیمیان در حوزه شهرسازی و ستاد مناسب سازی و پیگیری تردد راحت معلولان در هر جلسه با پلیس راهور بخشی از اقدامات برای حرکت روان معلولان در شهر است، گفت: این اقدامات بخشی از وظایف ما مبتنی بر اصول انسانی، حقوق بشری و شهروندی است.

نوروزی افزود: انسان ها همه با هم برابرند اما نگاه به برخی باید با دیده تبعیض مثبت باشد، این تشخیص برای تبعیض مثبت مهم است چراکه تبعیض مثبت ایجاد فضایی برای برابر کردن نابرابری ها و در راستای تحقق عدالت است.

وی بیان کرد: اگر برای هر ایستگاه مترو آسانسور ایجاد شده، مکان هایی ویژه معلولان تخصیص داده می شود و مناسب سازی همه مسیرهای بی آر تی برای آمد و شد افراد دارای معلولیت صورت می گیرد، همه این موارد نمونه هایی از تبعیض مثبت است.

شهردار اصفهان تصریح کرد: این اقدامات راهکاری است تا بتوانیم مسئولیت اجتماعی یک نهاد اجتماعی را در مقابل کسانی که استحقاق خدمت دارند، انجام دهیم.

وی با بیان اینکه از این جهت تا حدودی احساس آرامش می کنم که از ۴ سال پیش در راستای رعایت حقوق بشر در کنار مصوبات شورای شهر و همکاری همکاران شهرداری و مشاوران توانستیم این حق را عملیاتی کنیم، گفت: این سنگ بنا در شهر نهاده شده و هیچ کس در هیچ زمانی نمی تواند حرکتی خلاف این ایده انجام دهد.

نوروزی با اشاره به اینکه این مسیر باید ادامه یابد و به گونه ای هموار شود تا هر فردی که از نظر توانمندی جسمی دارای مشکل است احساس کمبود نداشته باشد، اظهار کرد: در شهر دوستدار کودک باید کودک احساس آرامش داشته باشد، در شهر دوستدار سالمند باید ابزار و زمینه در این شهر به گونه ای باشد تا هیچ سالمندی دچار یأس و ناامیدی نشود، در شهر دوستدار افراد دارای معلولیت نیز باید این افراد احساس کنند که برای برابری با دیگران و بهره مندی از امکانات شهری و وسایلی که می تواند او را به هدف برساند، با نقصان مواجه نیستند.

وی افزود: اصفهان شهر زنده و مهیای زندگی است و باید زمینه ای را فراهم کنیم تا زندگی برای همه شهروندان روان، مداوم و مستمر باشد و این زمینه فراهم شده و یقین داریم برای بهبود حرکت معلولان در شهر این اقدامات تداوم می یابد و نهال کاشته شده جوان، تنومند و مثمر ثمر خواهد شد.

شهردار اصفهان ابزار امیدواری کرد فرهنگسرای معلولان تا یکی دو ماه دیگر در شهر ایجاد شود.

وی گفت: حضور مدیران شهری و استانی در برنامه امروز در کنار افراد دارای معلولیت این پیام را می رساند که پای حق شما تا آخر ایستاده ایم تا سرزندگی این شهر زنده، برای زندگی شما هم تداوم یابد و در فضایی شایسته بدون دغدغه بتوانید آمد و شد کنید.

در این برنامه، اعضای خیریه حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان( حانا) برای توجه ویژه مدیریت شهری به مناسب سازی مترو، از شهردار و رییس شورای اسلامی شهر اصفهان تقدیر کردند.