عباس فرهادیه، مدیر کل دفتر اقتصاد و سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با رادیو اقتصاد گفت: کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها، پیشنهادات خود را در خصوص اجاره بها تقدیم معاون اول ریس جمهور کرده است.

وی افزود: چون ساز و کار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد، این برنامه و پیشنهاد تقدیم معاون اول شده و معتقد هستیم که دستاوردهای یک کمیته بدون پشتوانه قانونی اجرا نخواهد شد.

فرهادیه اظهار داشت: چون ابزار تنبیهی در این خصوص در اختیار نداریم تلاش داریم از ابزارهای تشویقی مثل معافیتهای مالیاتی برای اجاره بها استفاده کنیم.

  • منبع خبر : مهر