وزیر راه و شهرسازی عصر امروز به منظور شرکت در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلغارستان عازم صوفیا، پایتخت این کشور خواهد شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، عصر امروز در رأس هیئتی به منظور شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بلغارستان، عازم صوفیا، پایتخت این کشور اروپایی شده و از صبح فردا در مذاکرات شرکت خواهد کرد.

در این اجلاس کمیته‌های کاری مختلف شامل کمیته تجارت، صنعت، مناطق آزاد تجاری، اتاق‌های بازرگانی و خدمات فنی-مهندسی، کمیته انرژی، سرمایه‌گذاری، امور بانکی و بیمه‌ای، کمیته حمل‌ونقل، ارتباطات و امور گمرکی و کمیته اجتماعی و سایر همکاری‌ها شامل گردشگری، کشاورزی، علمی، آموزشی، فرهنگی، جوانان و ورزش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همکاری‌های استانی، امور حقوقی و قضایی، هواشناسی و تایید صلاحیت تشکیل خواهد شد.

در این سفر امضای چندین سند شامل یادداشت تفاهم نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری، یادداشت تفاهم همکاری‌های اقتصادی، یادداشت تفاهم همکاری‌های اتاق‌های بازرگانی دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری‌های تایید صلاحیت (استاندارد)، یادداشت تفاهم همکاری‌های هواشناسی، یادداشت تفاهم توسعه بنادر و همکاری‌های دریایی و یادداشت تفاهم همکاری‌های پستی در دستور کار هیئت‌های ایرانی، از جمله هیئت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد