معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه این شورا درخصوص طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) را به استاندار خراسان رضوی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگارشبکه خبری تحلیلی بین نیوز از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه این شورا درخصوص طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) را به استاندار خراسان رضوی اعلام کرد.

در متن این مصوبه اعلام شده از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی به معتمدیان، استاندار و رئیس شورای  برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی آمده است:

به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱، پیرو مصوبات پیشین خود در مورد بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و در راستای اجرای تکلیف بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ شورای‌عالی، طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، تایید شده در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ کمیسیون ماده پنج شهر مشهد را بررسی و تصویب نمود. این طرح جایگزین طرح‌های قبلی شده و ملاک عمل اقدامات بعدی در این محدوده خواهد بود.

همچنین شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن تاکید بر ضرورت تداوم اقدامات در راستای بازنگری بنیادین رویکردهای مواجهه با محدوده پیرامون حرم مطهر و اعاده هویت معنوی، فرهنگی و تاریخی بافت و استیفای حقوق عمومی، مقرر نمود:

۱- با عنایت به شأن و جایگاه منحصربفرد بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و مقیاس فراملی آن به عنوان یکی از کانون‌ها و مقاصد مهم جریان‌های مذهبی و فرهنگی جهان اسلام و ارزش‌های معنوی، فرهنگی و تاریخی موجود در بافت، اصول و سیاست‌های بنیادین طرح ویژه به مثابه خطوط هدایت کننده اجرا و پایش طرح، به شرح زیر مورد تاکید است:

۱-۱- تقویت همپیوندی حرم با شهر (ایده حرمشهر) براساس الگوی ساختاری تار و پود (محورهای تشرف و شارها) و پهنه‌بندی حرایم زیارت، منعکس در سازمان فضایی طرح.

۱-۲- تقویت زمینه‌های حضور و اقامت طیف متنوع اقتصادی – اجتماعی زائران در محدوده پیرامون حرم از طریق پیش‌بینی کاربری‌ها، فعالیت‌ها و ضوابط شهرسازی و معماری متناسب با توان آن.

۱-۳- تسهیل و ترغیب استمرار سکونت پایدار مجاوران در محدوده از طریق ارتقای کیفیت اجتماعی فضا، ارتقاء خدمات عمومی و اجرای ضوابط و مقررات متناسب به منظور احیاء و نوسازی بافت توسط ساکنان.

۱-۴- بهبود دسترس‌پذیری حرم مطهر و بافت برای زائران و مجاوران با اولویت پیاده‌مداری و توجه به مراتب تشرف.

۱-۵- حفظ و احترام به حقوق مالکانه.

۱-۶- اعاده جایگاه حرم مطهر در سیمای شهری محدوده از طریق کنترل ارتفاع و سایر مشخصات کالبدی ابنیه و توجه ویژه به الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بالاخص موضوع سیل و زلزله.

۱-۷- هماهنگی و انطباق مقیاس مداخله و اقدامات پیشنهادی طرح با توان اجرایی – میریتی نهادهای دخیل از طریق اجتناب از پیشنهاد ابرپروژه‌های شهری و حداکثر مشارکت ساکنان، صاحبان کسب و کارهای موجود و نهادهای محلی در اقدامات احیاء و نوسازی بافت.

۲- اسناد این طرح شامل: نقشه کاربری اراضی، نقشه شبکه معابر و حرکت سواره و پیاده (محورهای تشرف، شارها و تمام معابر دیگر)، نقشه تراکم‌های ساختمانی و ارتفاعی، نقشه سازمان فضایی و عرصه‌های عمومی، نقشه حوزه‌بندی توده‌گذاری، نقشه و دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، فهرست طرح‌های موضعی و موضوعی و سند اساس طرح و آستانه‌های مغایرت اساسی، توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود.

۳- با توجه به مذاکرات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ در محل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مقرر شد مغایرت‌های احتمالی طرح ویژه تفصیلی با ضوابط حرایم آثار ملی به‌طور موردی ظرف مدت یک ماه کاری (پس از ابلاغ این مصوبه) توسط نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با حضور مشاور طرح مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت اعمال در طرح ویژه تفصیلی اعلام شود.

۴- تعیین تکلیف تعهدات و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخته نشده، وفق شیوه‌نامه مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری و به روش پیشنهاد شده در صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب طرح، انجام شده و نتایج به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس شود. با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، تعیین شیوه مواجهه با تعهدات و پروژه‌های مذکور، نافی لزوم رسیدگی قانونی به تخلفات صورت گرفته نبوده و وفق بند ۳ مصوبه مذکور، ضروری است تخلفات صورت گرفته در اقدامات اجرایی و صدور مجوزها، توسط استاندار محترم و سایر مراجع ذی‌ربط برای پیگیری به مراجع قضایی و حقوقی اعلام شود.

۵- به منظور نظارت و ارزیابی فرآیند اجرای طرح، شفاف‌سازی و امکان رصد تغییرات، سامانه پایش هوشمند اجرای طرح، توسط شرکت بازآفرینی شهری و شهرداری مشهد طراحی و اجرا شود. اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی،مسئولیت نظارت و پایش اقدامات را برعهده خواهد داشت.

۶- الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در اسناد طرح منعکس و ملاک اقدام اجرایی قرار گیرد.