۹ پروژه در شهر جدید پرند جمعا به ارزش 141 میلیارد و 200 میلیون تومان با حضور وزیر راه و شهرسازی ومدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افتتاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، ضمن بازدید از روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل پروژه مسکن مهر شهر جدید پرند، همزمان در مراسم افتتاح و بهره برداری از ۹ پروژه شرکت عمران شهرهای جدید اعماز پل روگذر شهرک صنعتی پرند به ارزش ۱۸ میلیارد تومان، ساختمان ایستگاه آتش‌نشانی دو آشیانه با هزینه ای بالغ بر ۲ مییاردتومان، ۴  پروژه‌ زیربنایی شامل بهسازی و آماده‌سازی آسفالت معابر شمال فاز ۴ ، ترمیم و اصلاح نواقص محوطه‌سازی شهرک آسمانو آفتاب، بهسازی معابر شهرک کارگاهی جنوب فاز ۳ و عملیات آماده‌سازی اراضی موسوم به ۸۸ هکتاری جمعا به ارزش ۷۲میلیاردتومان، فاز دوم بوستان مشاهیر با هزینه ۴۱ میلیارد تومان ، ساختمان کلانتری با هزینه ای بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانو  همچنین ساختمان اداری و محوطه آرامستان با هزینه ۵ میلیاردتومان در این منطقه حضور یافت.

وزیر راه و شهرسازی طی این بازدید در جمع خبرنگاران نیز اظهار کردپرند یکی از شهرهای جدید و با کیفیت است که توانسته استپاسخ خوب و روشنی به قشری از جامعه در کنار کلان‌شهر تهران بدهد.

وی گفتاکنون این شهر به سمت یک شهر نیم میلیون نفری حرکت کرده است و ما برای این شهر دو موضوع مهم را در دستور کار قراردادیمیکی از این مسائل، مربوط به راه‌های دسترسی و توسعه ظرفیت راه‌ها بود که هم قطار حومه‌ای برقرار شد و مسافر را جابه‌جامی‌کند و هم اتصال به مترو برقرار شد که با شهرداری تهران به تعامل رسیدیم و امیدواریم که بتوانیم با مشارکتی که آن‌ها انجام خواهندداد و نقشی که ایفا می‌کنند، سریع‌تر به اتمام برسند و دسترسی ریلی برقرار شود و اتصال راه دسترسی که وجود داشته است، بهبودپیدا کند.

اسلامی عنوان کردنکته دیگر این است که در شهر امکاناتی برای زندگی مردم در فضاهای مورد نیاز اعم از بهداشتی، درمانی،فرهنگی، ورزشی، تفریحی، تجاری، خدماتی و آموزشی بوجود آید که همه این‌ها جز مواردی هستند که در دستور کار قرار دارند و بخشزیادی از آن در دست اجراست و بخش دیگر از آن نیز تاکنون به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کردموضوع دیگر بحث مسکن است که ۲۶ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی برای این شهر به میزانی کهبرای مردم ثبت‌نام صورت گرفته برنامه‌ریزی شده است و تفاهم‌نامه‌ای که با دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور داشتیم برای تولید مسکن،هم اکنون حدود ۱۱ هزار واحد آن شروع شده که امروز از اکثر این پروژه‌ها بازدید به عمل آمدحدود ۱۵ هزار واحد دیگر نیز در برنامهاست و در فاز دوم که در آینده در این شهر ثبت‌نام انجام خواهد گرفت، کار عملیاتی آن وارد اجرا خواهد شد.

 وی ضمن برشمردن پیشرفت‌های فیزیکی انجام گرفته در پروژه‌های پرند، گفتپیشرفت‌های پروژه‌ها متفاوت استسری اول تقریباً درآستانه افتتاح است که طرح‌های اقدام ملی مسکن هستند و به‌زودی به مردم تحویل داده خواهند شد و بخش‌های دیگر نیز یا در مرحلهسفت‌کاری یا در حال تشکیل اسکلت ساختمان هستند.

اسلامی خاطرنشان کردپروژه‌ای که امروز از آن بازدید شد، ۱۸۰۰ واحدی است که تقریباً نیمی از اسکلت پروژه رو به اتمام است وپیمانکاران نیز در حال اجرا هستنددر بخش دیگری از پروژه‌ها هم کار شروع شده‌ است که در مرحله فونداسیون هستند.

الزام به تکمیل پروژه‌های اقدام ملی مسکن حداکثر تا ۱۸ ماه

وزیر راه و شهرسازی تأکید کردطرح‌های اقدام ملی مسکن دو مؤلفه دارند که یک بخش آن تسهیل‌گری است که خود دستگاه‌ها از جملهوزارت راه و شهرسازی باید برای عقد قرارداد و تهیه نقشه و صدور مجوز اقدام کنند که بخش مهمی از کار است و بخش دوم نیز مردمیهستند که عضو می‌شوند و باید آورده خود را به حساب واریز کننداین دو هر چقدر روان‌تر کار کنند و به‌موقع‌تر باشند، پروژه در پایانمقرر به پایان می‌رسد.

 وی در ادامه گفتولی کل برنامه هر پروژه‌ای ۱۸ ماه تا حداکثر دو سال باید طول بکشد؛ یعنی از زمانی که قرارداد منعقد می‌شود ۱۸ماه فرصت است تا به موارد تکمیلی آن‌که شامل آماده‌سازی است، برسدتا مردم سر دو سال بتوانند خانه‌هایشان را تحویل بگیرند و اینموضوع در هر پروژه‌ای صدق می‌کند و پروژه‌ها از این زمان‌بندی نباید تجاوز کند.

اتمام پروژه تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی پرند طی ۱۴ ماه

 اسلامی اظهار کردشهرک صنعتی پرند، با ظرفیت بسیار خوبی که دارد، یکی از شهرک‌های صنعتی فعال است که با توجه به آمدوشدو لجستیک سنگینی که دارد، نیاز داشت تا یک تقاطع غیر هم‌سطح در آن بوجود بیایداین تقاطع ظرف ۱۴ ماه طراحی، ساخته و امروزافتتاح شد و یک گره بزرگی از این منطقه را برطرف کرد.

وی افزودموضوع دیگر مربوط به روکش آسفالت جاده ساوه به پرند بود که بعد از سال‌ها امروز پایان‌یافته می‌تواند قلمداد شودنکته دومبحث پارک مشاهیر است که این پارک یک رود دره است و امروز فاز دوم آن به افتتاح رسیداگر سال‌های ۹۰ و ۹۱ این محل را مشاهدهمی‌کردید، یک بیابان بود که با طراحی که انجام گرفت، یک پارک بزرگ و گسترده و با ظرفیت عالی برای مردم پرند است که فرصتتفریحی فوق‌العاده‌ای را به وجود می‌آورد.

اسلامی گفت:  از دیگر موارد، درمانگاه است که افتتاح آن انجام خواهد شد و به‌زودی ساختمان‌هایی که مربوط به حوزه‌های انتظامی وامنیتی هستند، امروز بهره‌برداری آن کلید خورده و به علاوه کارهایی که در بخش آینده‌نگری برای اینجا داریم مانند آرامستان است کهجزو مطالبات مردمی بود و امیدواریم که ازاین‌گونه خدمات که مطالبه مردم هستند، در زمان‌بندی خودش، با مساعدت همکاران ما به اتمامبرسند تا مردمی که در اینجا زندگی می‌کنند هیچ‌گونه کمبود و دغدغه‌ای نداشته باشند.

پیشنهاد وزیر جهت همکاری مردم با شرکت عمران پرند جهت رفع مشکلات پروژه‌های متوقف مانده

 اسلامی درباره پروژه‌های معطل مانده مسکن مهر و تعاونی‌های مسکن اظهار کردنکته حائز اهمیت مسکن مهر این است که تقریباً دراکثر کشور در شهرها و پروژه‌ها تمام شده است و آن‌هایی که طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی بودند به اتمام رسیده است.

وی افزودما کمتر از ۳۰ هزار واحد داریم که تا قبل از پایان دولت تحویل خواهند شد و بخشی که در پرند هست که ۳۸۰۰ واحدی شرکتکیسون در دست اجرا دارد این بازسازی آخرین پروژه‌های مسکن مهر است که انجام می‌شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کردنوع دوم  پروژه‌های خود مالکی هستند که عمدتاً تعاونی بوده و مشکلات حقوقی دارند زیرا در آن‌هاتخلفاتی صورت گرفته که این‌ها در پرونده در محاکم قضایی دارند و خارج از کنترل ما است.

وی گفتبه‌طور مثال پروژه‌ای که امروز مشاهده کردید، یک پروژه‌ای است که با یک تعریف می‌گویند ۴ هزار عضو دارد و تعریف دیگرمی‌گویند حدود ۲ هزار و ۶۰۰ عضو دارد و مسائل حقوقی آن حل نمی‌شود و مشکلی است که ۲۰ سال است همچنان مانده و مربوط بهمسکن مهر هم نیست.

اسلامی تصریح کردامروز اعلام کردیم مردمی که عضو این تعاونی‌ها هستند اقرارنامه بدهند تا به این شکل به شرکت عمران پرنداختیار داده تا این پروژه را تحویل بگیرد و همچنین بپذیرند که با نرخ تمام شده شرکت عمران این پروژه را تکمیل کرده و در اختیار آن هاقرار دهدبه شکلی که متعهد شوند که در زمان‌بندی مقرر، قیمت تمام شده برای مسکن خودشان را پرداخت کنند.

وی گفتاگر این اتفاق بیفتد و این وکالت‌نامه و اختیار را بدهند، با یک فصل مشترکی این پروژه را می توانیم طی یک پروسه حقوقی،نجات داده و این یک راه حل استاین راه حل را برای تعداد دیگری از پروژه‌ها نیز می‌توانیم انجام دهیم تا مردم نجات پیدا کنند.

اسلامی تأکید کرداگر مردم بپذیرند و در این مسیر قرار بگیرند این مشکل برطرف می‌شود اما اگر باورشان این باشد که پولی که بهتعاونی سال‌ها پیش داده‌اند و بخواهند بر این باور بمانند، این موضوع به دادگاه رفته و مشخص نیست که عاقبت چه سرانجامی خواهدداشت و زمان می‌گذرد و این خانه‌ها نیز همچنان می‌مانند و قیمت تمام شده آن نیز هر روز افزایش پیدا می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی برخورد با مدیران متخلف تعاونی‌ها گفتآن‌گونه که ما مطلع هستیم و به دادستان کل کشور ووزارت تعاون منعکس کردیم، این‌ها مواردی هستند که هم اداره کل تعاونی استانی و هم بخش قضایی استان در آن نقش دارند و هر کداماز این‌ها یک پرونده و یک موضوع خاص هستند و نمی‌توان در مورد آن یک حرف فراگیر را مطرح کرد.

وی تصریح کردآنچه برای ما مهم است؛ مردمی هستند که در این موضوع اسیر هستند و به امید خانه‌دار شدن در آن پروژه‌ها عضوشده‌اندالبته ما پروژه‌هایی داریم که از جنس مسکن مهر هستند و رو به اتمام بوده و تمام شده‌اند و مردم تعهدات مالی خودشان راانجام ندادند که و باید برای تحویل آن‌ها اقدام کنند.

اسلامی تأکید کردامیدواریم با نقشی که از سوی مردم ایفا می‌شود و پیگیری که انجام می‌دهیم، چون حقوق خصوصی مردم است وجزو قلمرو مدیریت ما نیست، مردم مشارکت داشته باشند تا مسائل حل شود.

وزیر راه و شهرسازی ضمن ابراز رضایت از اقدامات عمرانی انجام گرفته در پرند عنوان کردبا توجه به شرایط مالی که در آن قرار داریمو وضعیتی که بوده است، امیدواریم کارهای باقیمانده به خصوص در محیط‌های مسکونی با یکسری اقدامات تکمیلی، انجام شود.

اسلامی تاکید کرداقداماتی باید در محوطه‌ها انجام شود، از جمله برطرف کردن کمبود بازارچه و پارک برای بازی بچه‌ها و امکانات ازاین قبیل که مردم نیاز دارند و  مدیرعامل در دستور کار خود قرار می‌دهند تا پروژه‌هایی که مردم نیاز دارند به آن سرعت بخشیده شود.

محسن وطن خواهی مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند در ادامه بازدید از پروژه طرح اقدام ملی مسکن در اراضی ۱۳۰ هکتاری، گفتسهمیه طرح اقدام ملی مسکن در پرند ۲۶ هزار واحد است که هم اکنون ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد فعال است.

مدیرعامل شهر جدید پرند ادامه دادبا موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری ۱۵۰۰۰ واحد در اراضی الحاقی نیز احداث خواهدشد که طراحی و آماده سازی آن انجام شده است.

وطن خواهی افزودپرونده مسکن مهر پرند با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی به زودی بسته می شود.

وی اقدامات شهر جدید را به منظور دسترسی به شهرهای پیرامون و تسهیل در تردد به ویژه مترو، مناسب ارزیابی کرد.