میانگین قیمت آپارتمان مسکونی تهران در فروردین ۱۳۹۸: ۱۱۳ میلیون ریال در متر مربع (۱۰۴ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل)
تعداد معاملات آپارتمان مسکونی تهران در فروردین ۱۳۹۸: ۳۴۰۰ واحد (۳۲ درصد کاهش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل)

نظر به استمرار روند تورم، در ماههای آتی قیمت مسکن کاهش نخواهد یافت و انتظار افزایش قیمت ها می رود. بایستی توجه داشت که قیمت زمین و هزینه تولید مسکن به ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته است.
در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ بازار مسکن رونق گرفت. روند قیمت ها تعیین کننده میزان رونق بازار مسکن در ماه های آتی خواهد بود.