مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اعلام این مطلب که پیش‌نویس لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان با همکاری دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تهیه و به معاونت مسکن و ساختمان ارایه شده است بخشی از اصلاحات پیش نویس قانون را برشمرد.

به گزارش شبکه خبری بین نیوز، علی‌محمد عبدی‌قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی  در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص روند اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به اینکه اصلاحات قانون نظام مهندسی ساختمان با سرپرستی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و همکاری دفتر توسعه مهندسی انجام شده و نتایج به معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه برای طی مراحل قانونی آن ارسال شده است، گفت: حدود یکماهی است که پیش نویس اصلاح قانون انجام و به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارایه شده است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص همفکری صاحبنظران و به اشتراک گذاشتن متن پیش‌نویس لایحه قانون با مهندسان، اعلام کرد: در تدوین پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان نظرات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان نماینده جامعه مهندسی کشور اخذ و اعمال شده است.

 عبدی‌قهرودی اهم اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در پیش‌نویس تهیه شده شامل مشارکت و حق رای  افراد حرفه‌مند و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان‌ها، عنوان کرد و در خصوص دیگر ویژگی‌های این پیش‌نویس، اعلام کرد: انتخاب اعضای شورای انتظامی سازمان‌ها، توسط مجامع و نه اعضای هیات‌مدیره سازمان‌ها، و انتخاب اعضای هر رشته در هیات مدیره توسط دارندگان پروانه اشتغال به کار همان رشته از دیگر تغییرات کلانی است که در پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است.

وی یادآور شد: تاکنون در انتخابات نظام مهندسی افراد رای دهنده به کاندیدای هفت رشته رای می دادند بدون آنکه در خصوص رشته های دیگر اطلاعات کافی داشته باشند. در حالیکه در پیش نویس تهیه شده تلاش شده است تا اینکار به شکل اختصاصی انجام شود و افراد هر رشته، کاندید خود را انتخاب کنند و به او رای بدهند.