درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به زمستان سال ١٣٩٦ معادل ٤٧,٨ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٧.٣ درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است.

به گزارش مرکز آمار ایران،  شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل زمستان ١٣٩٧ به عدد ٣٥٦,٤ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٣٣١.٠)، ٧.٧ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٣.١)، ٥٩.٧ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به زمستان سال ١٣٩٦ معادل ٤٧,٨ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٧.٣ درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است.

در فصل زمستان سال١٣٩٧ شاخص قیمت گروه « آهن­‌آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره و نرده » با ٢٠,٤ درصد نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است. گروه « چوب» با ١٤.٢ درصد افزایش وگروه « سیمان، بتن، شن و ماسه» با ٩.٨ درصد افزایش، به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند.

همچنین در این فصل، از بین تمامی گروه‌ها، گروه « شیشه» با ٥.٥ درصد، گروه « شیرآلات بهداشتی» با ٣.٢ درصد ،گروه « ایزوگام و قیر و گونی و آسفالت» با ١.١ درصد، گروه « یراق الات درب و پنجره» با ٠.٢٦ درصد و گروه « گچ و گچ کاری» با ٠.٧ درصد به ترتیب بیشترین درصد کاهش را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است گروه « خدمات» در فصل مورد بررسی بدون تغییر بوده است.