به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در بخشی از این حکم که به امضای مهندس صفا صبوری دیلمی رسیده، آمده است: “انتظار می رود با بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، متخصص و متعهد شهرداری تهران و تعامل سازنده با اصحاب رسانه، نقش آفرین و تاثیرگذار تمام توان خود را در جهت تحقق شعار “تهران، شهری برای همه” به کار گیرید.