به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با حکم وزیر راه و شهرسازی، منصور نویریان به سمت مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان منصوب شد.

در این حکم که به امضای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی رسید، آمده است: با توجه به پیشنهاد معاون مسکن و ساختمان و نظر به تجربه، تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌نمایم.

در این حکم همچنین وزیر راه و شهرسازی تصریح کرده است که علاوه بر وظایف مصرح در دفتر توسعه مهندسی ساختمان، ماموریت‌هایی را به طور ویژه از آن دفتر انتظار دارد.

در ادامه حکم و در بیان ماموریت‌های موردانتظار موارد زیر تاکید شده است:

– آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی جهت اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

– تدوین و راه‌اندازی نظام ملی ساخت و ساز

– تدوین و توسعه نظام جامع تضمین کیفیت ساختمان

– تهیه و اجرای برنامه عملیاتی صنعتی‌سازی ساختمان و توسعه فن‌آوری‌های نوین

– ساماندهی امور نظام‌مهندسی

– ارتقای نقش، اثربخشی و جایگاه مهندسین، کاردان‌های فنی و کارگران ماهر در چرخه ساخت و ساز از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در انجام وظایف محوله مسئلت می‌نمایم.