اهداف برگزاری جایزه سال ساختمان

  • تشکیل بانک اطلاعاتی و آماری حوزه ساخت و ساز و رصد چرخه تولید تا فروش.

  • حضور مقتدرانه و مدیریت سیستم عرضه و تقاضا و نقش موثر در زنجیره تأمین و فروش مسکن.

  • تولیت بازار انبوه سازی به نحو شایسته و ایجاد اطمینان چندسویه بین ذی نفعان این بخش.

  • ترمیم اعتماد و رابطه حلقه های زنجیره تأمین و فروش مسکن.

  • ایجاد روشی موثر برای مداخله نظرات شهروندان در داوری ساخت و ساز.

  • نهادینه کردن دریافت <شناسنامه ی اصالت بنا (شاب)> برای ساختمان های سطح استان تهران .

  • کمکب به فراگیری(شاب) درسطح کشور تا ساختمان ها با شناسنامه ی معتبر در اختیار متقاضیان قرار گیرد

راهبرد
جشنواره جایزه سال ساختمان

سمپوزیم های تخصصی و نتایج حاصل از برگزاری آن ها بدون تردید تأثیرات غیرقابل انکاری در روند تعالی و رشد
،» تین « اجتماعی می گذارند. انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن استان تهران در پی تفاهم نامه با موسسه
را در حوزه مسکن و ساختمان تعریف و برگزار » جایزه سال ساختمان « با پیشنهاد و همت این موسسه مطبوعاتی طرح
درکنار برگزاری همایش و نمایشگاه سالانه انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن » جایزه سال ساختمان « . می کند
استان تهران ، با فراخوان حضور شرکت ها و ساختمان ها و نیز تسهیل مشارکت حداکثری شهروندان برای نهادینه
کردن کیفیت تولید، مشارکت، انتخاب و نظارت مسئولانه در سه گروه همکاران، مردم، دولت وبا مدیریت انجمن به
انجام می رسد تا در راستای رشد و اعتای ساخت وساز، استفاده از الگوهای نوین ساخت مسکن، رعایت استانداردهای
مسکن؛ بندهایی از اهداف اساسنامه انجمن انبوه سازان نیز، به شرح زیر اجرایی شوند.
تشويق به ساخت و ساز حرفه اي و ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري و انبوه سازي مسكن
تش يكل بانك اطلاعات ساختمان و مسكن و بررسي بازار مسكن كشور براي برنامه ريزي و هدايت توليد مسكن
گسترش و آموزش آخرين پديده هاي فناوري در بين اعضاء و ترويج رعايت الگوهاي مناسب در جهت حفظ منافع
بهره برداران و نگهداري واحدهاي مسكوني
ايجاد راهكارهاي مناسب براي بهره گيري از حرفه هاي زير مجموعه انبوه سازي
ايجاد ارتباط با انجمن هاي مرتبط حرفه اي در داخل و خارج از كشور

برگزاری جشنواره جایزه سال ساختمان

شورای سیاست گذاری:
به منظور تدوین سیاست های کلی و بر اساس اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مصوب انجمن، تدوین و تصویب
شورای سیاست گذاری « ، ساختار پیشنهادی جشنواره، تعیین و تصویب وظایف کمیته ها و سایر امور جاری
تشکیل می شود. » جایزه سال ساختمان
دبیرخانه دائمی جایزه سال ساختمان:
دبیرخانه بر اساس رو شهاي تدوين شده و معين، عهده دار برنامه ریزی ها، مدیریت گردش مكاتبات و مراسات
اداري و مدیریت فرآیندهای برگزاری جشنواره و جوایز است. رئیس دبیرخانه، پس از تأیید ساختار و تشکیلات آن
به وسیله شورای سیاست گذاری، مسؤولیت تشکیل دبیرخانه را با ترکیبی که شورای سیاست گذاری تصویب و اباغ
می کند، عهده دار است.
برگزاری جایزه سال ساختمان
ارتباط با جایزه سال ساختمان:
در ساختمان مرکزی انجمن تشکیل وعلاقه مندان می توانند از راه سامانه آنلاین ارتباطی » جایزه سال « دبیرخانه ی دائمی
که به همین منظور در دست طراحی است با بخش های مختلف دبیرخانه جایزه ارتباط برقرارکنند.

کمیته های بررسی جایزه:
انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان بر اساس رسالت سازمانی، شرایط، ضوابط و مقررات داخلی انجمن، کارگروهی
مرکب از کارشناسان رسمی و خبره از بین شخصیت های حقیقی و حقوقی، متشکل از نخبگان معماری، سازه و عمران،
طراحی و مهندسین سایر تخصص های ضروری، تشکیل می دهد. سپس؛ برای هر یک از آثار راه یافته به مسابقه
در مراحل مختلف، شناسنامه و گواهینامه هایی با مشخصات ذکر شده صادر می شود.
کمیته داوران نهایی، با مشارکت شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و سازمان استاندارد کشور و دیگر سازمان های
ذی نفوذ در حوزه مسکن و ساختمان و مدیریت شهری، نسبت به اهدای جایزه در سطح استان تهران اقدام خواهند کرد.
تیم های کارشناسی:
در هر مرحله از فرایند جایزه سال ساختمان و تشکیل کمیته داوری، ادعای متقاضیان دریافت <شناسنامه> <گواهینامه> و <تندیس برترین ساختمان سال> می بایست بر اساس فهرست و فرم های آنلاینی که در سامانه مربوطه قرار دارد. پس از تکمیل و تأیید کمیته ها بررسی جایزه سال، به تصویب شورای سیاست گذاری می رسد.

وظیفه تکمیل این فرم ها و راستی آزمایی با اطلاعات اولیه ثبت نام در سامانه، بر عهده ی تیم های متخصص و متعهدی است که با بررسی میدانی، صحت و سقم فرم های اولیه را می سنجند.

آرای مردمی:
مشارکت، انتخاب و نظارت مسؤولانه در قالب سه گروه اعضاء، مردم و انجمن شکل می گیرد. بنابراین؛ در هر یک
از مراحل فوق، بخشی از فرآیند انتخاب طرح های برتر را می توان بر عهده ی آرای عمومی و شهروندان قرار داد.

 

لطفا برای هرگونه حمایت مادی و معنوی و پرسش های احتمالی، با تلفن های زیر تماس بگیرید:

۴۴۴۸۱۱۶۲  ۰۲۱

۰۹۳۵۶۲۴۹۹۹

۰۹۲۱۵۹۲۷۱۶۲

نشانی موقت دبیرخانه: 

تهران/اشرفی اصفهانی/ بالاتر از میدان پونک/ کوچه پنجم/ ساختمان آریا/پلاک ۶۲/ واحد ۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.