جایزه معماری تهران / مهلت ارسال آثار با دریافت ۱۵۴ اثر به پایان رسید. 05 مهر 1399

جایزه معماری تهران / مهلت ارسال آثار با دریافت ۱۵۴ اثر به پایان رسید.

دوم مهر ۱۳۹۹، مهلت ارسال آثار جهت شرکت در رقابت جایزه معماری تهران به پایان رسید.

جایزه سال ساختمان - بین نیوز
چیزی یافت نشد !