Untitled-1 copy

اما اکنون در برخی مناطق شهری مشاوران املاک عنوان می‌کنند با مشخص شدن نتیجه انتخابات و تغییر شرایط سایر بازارها، برخی از فروشنده‌های مسکن نیز به بازار بازگشته‌اند. این فروشنده‌ها که به نظر می‌رسد تصمیم قطعی برای فروش ملک خود دارند اگرچه حاضر به ارائه تخفیف‌های قابل توجه در قیمت پیشنهادی خود نیستند، اما پای میز معامله اندکی قیمت پیشنهادی خود را تعدیل می‌کنند. به گفته مشاوران املاک بخش زیادی از این فروشندها، از گروه «تبدیل به احسن» هستند. یعنی افرادی که ملکی دارند و با فروش آن بنا دارند آن را به لحاظ منطقه‌ای، متراژی یا عمربنا ارتقا دهند.  در جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های مختلف در برخی محله‌های شهر تهران ارائه شده است.