این بازدید به اتفاق شهردار منطقه 18 از پروژه های عمرانی در حال اجرا در این منطقه انجام شد.

به گزارش شبکه خبری تحلیلی بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، این بازدید میدانی که تنی چند از مدیران ارشد معاونت فنی و عمرانی و شهرداری منطقه ۱۸ نیز در آن حضور داشتند از ابتدای خیابان شهدای دانش آموز آغاز شد و بازدیدکنندگان هماهنگ با پویش سه شنبه های بدون خودروی پایتخت تا مقابل ساختمان ترافیک منطقه رکاب زدند.

در ادامه این بازدید، روند پیشرفت پروژه های احداث مجموعه شهربانو و بزرگراه ۴۵ متری بهار به عنوان پروژه های اولویت دار شهرداری منطقه ۱۸ مورد پایش و بررسی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و هیأت همراه قرار گرفت.

مهندس صبوری در ادامه به بوستان دوچرخه رفت تا همزمان با آغاز عملیات بتن ریزی مسیرهای دوچرخه سواری در این بوستان شاهد بخشی از اقدامات منطقه در راستای ارتقای فرهنگ پیاده محوری و دوچرخه سواری باشد.

پایش میدانی آخرین وضعیت اجرایی زیرگذر تقاطع میدان جانبازان با بزرگراه شهید بروجردی به عنوان یکی از فعال ترین جبهه های کاری فاز نخست این پروژه، پایان بخش این بازدید بود. در نشستی که متعاقب بازدید از زیرگذر میدان جانبازان برگزار شد مطالعات و طراحی های انجام شده در خصوص مسقف سازی بخشی از مسیر فاز دوم بزرگره شهید بروجردی مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه پیشبرد این بخش از پروژه بحث و تبادل نظر شد. آخرین اقدامات انجام شده در خصوص طرح اضطراری رودخانه قوری چای از دیگر مواردی بود که در نشست بازدید دوره ای معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه های منطقه به بحث و بررسی حاضران رسید.