مجری طرح برون مرزی راه آهن خواف- هرات گفت: بهره برداری از راه آهن خواف- هرات می تواند جایگاه ایران را در صادرات منطقه به ویژه كشور افغانستان ارتقا دهد.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدحسین كرمانیها با تاكید بر اهمیت این مسیر ریلی در توسعه اقتصادی ایران گفت: اتصال ریلی ایران به کشورهای همسایه و توسعه کریدورهای بین المللی برای افزایش سهم ترانزیت از طریق ریل یكی از مهمترین اولویت های كشور است.

 وی ادامه داد:‌ موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و اهمیت بهره مندی از این خط آهن می تواند نقش ایران را در ترانزیت كالا در كریدور شمال- جنوب و شرق به غرب را تثبیت نماید.

كرمانیها افزود: بهره برداری از راه آهن خواف- هرات می تواند جایگاه ایران را در صادرات منطقه به ویژه كشور افغانستان ارتقا دهد. با استفاده از مزایای توسعه صادرات به افغانستان به ویژه مصالح و سوخت ظرف مدت سه سال هزینه های احداث این خط ریلی به كشور باز می گردد.

مجری طرح برون مرزی راه آهن خواف- هرات همچنین در خصوص ترانزیت مسافر در این مسیر اظهار داشت: در حال حاضر زیرساخت ها و سازكارهای لازم در خصوص جا به جایی مسافر با كمترین اتلاف وقت از طریق این خط آهن با اداره گذرنامه در حال پیگیری است كه بررسی پیشینه مسافران یا در داخل قطار یا یه صورت مبدا-مقصد انجام شود.

وی تاكید كرد: ‌با بهره‌برداری از این پروژه فرصت‌های ترانزیتی بار و مسافر به مقصد افغانستان و از مبدا این کشور به سایر مقاصد اعم از کشورهای همسایه، ترکیه و اقیانوس هند فراهم می‌شود و به این ترتیب یک راه جدید ترانزیتی برای ایران فعال خواهد شد.