به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین, مدیر شهرسازی و معماری این اداره کل گفت: مدیریت آبهای سطحی، کاهش آلاینده های هوا، افزایش عمر مفید غشای ساختمان و  بهبود سیمای عمومی شهر از کارکردهای مختلف بام سبز به شمار می رود.

محسن اسماعیلی گفت: احداث بام سبز، دیوار سبز و سطوح پراکنده سبز یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی برخواسته از مفاهیم توسعه پایدار است که می توان در راستای ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری از آن بهره برد .

اسماعیلی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، چگونگی احداث و مکانیسم اجرایی بام سبز در دستور کار کمیته سیما و منظر شهری قرار گرفت و پس از تصمیم گیری در این خصوص مقرر گردید از پروژه های احداث شده سطح شهر توسط اعضا کمیته فنی بازدید صورت پذیرد.

مدیر شهرسازی و معماری این اداره کل افزود: نمایندگان دستگاه های عضو این کمیته متشکل از استانداری، شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و نظام مهندسی ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با بازدید از یک ساختمان مسکونی شامل سیستم جمع آوری آب های سطحی به منظور آبیاری و پانل خورشیدی و بام سبز و ساختمان تالار شهر که کاربری مختلط داشته و بام سبز احداث نموده ، این موضوع را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

وی اظهار داشت: از ویژگی های احداث بام سبز می توان به مدیریت آبهای سطحی، کاهش آلاینده های هوا، افزایش عمر مفید غشای ساختمان، بهبود سیمای عمومی شهر، ارتقاء رضایت از محیط و ایجاد کارکرد های مختلف در بام اشاره کرد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی