به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محورهای دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند، اعلام شد:

۱. نقشه راه شهر هوشمند: از ایده تا بلوغ

۲. الگوهای مشارکت ذی‌نفعان

۳. زیست‌بوم نوآوری در شهر هوشمند

۴. حکم‌روایی هوشمند و تحول دیجیتال

۵. پایداری و زیست پذیری

۶. هوشمندسازی شهری و نهادهای ملی

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این همایش و نمایشگاه به نشانی smart.tehran.ir مراجعه کنند.