معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، بر اهمیت تدوین یک دستور العمل مناسب به منظور نگهداشت اصولی پروژه ساماندهی خیابان ولیعصر(عج) تاکید کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی که در جریان بازدید میدانی از پروژه ساماندهی خیابان ولیعصر(عج) در محل تقاطع با خیابان زرتشت سخن می گفت، با تاکید بر اینکه این پروژه باید در زمان تحویل به بهره بردار از یک دستورالعمل مناسب نگهداری برخوردار باشد، از دست اندرکاران اجرایی پروژه خواست تا ملاحظات مربوط به کنترل و آرام سازی جریان ترافیک در محل تقاطع های خیابان ولیعصر(عج) ضمن هماهنگی کامل با ضوابط و استانداردهای معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طراحی و اجرا شود.

لازم به ذکر است در بازدید میدانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه ساماندهی خیابان ولیعصر(عج)، مهندس سید مجید غمخوار مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، مهندس امیر خادمی مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی و جمعی از دست اندرکاران اجرایی پروژه نیز حضور داشتند و طی آن روند پیشرفت عملیات اجرایی در محل تقاطع خیابان زرتشت مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است ساماندهی خیابان ولیعصر(عج) که به تازگی در دستور کار سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران قرار گرفته است، پروژه ای در جهت ارتقای کیفی این معبر تاریخی از طریق مناسب سازی و توجه به ضرورت های انسان مداری در فضاهای شهری بوده و علاوه بر مرمت و ساماندهی انهار و پیاده روها و احیای درختان، آرام سازی جریان ترافیک در محل تقاطع ها را نیز مدنظر قرار داده است.