مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از تدوین پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله این دفتر تا افق ۱۴۰۳ خبر داد و راهبردها، اهداف و چشم‌انداز فعالیت‌های آن دفتر را برشمرد.

به گزارش شبکه خبری بین نیوز، حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از تدوین برنامه پنج‌‌ساله دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و ارائه آن به معاونت مسکن و ساختمان برای تصویب خبر داد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، استراتژی‌هایی که در این برنامه پنج‌‌ساله تدوین شده است را شاملِ هفت سرفصل عنوان کرد و توضیح داد: تغییرات و اصلاحات ساختاری و فرآیندی، تغییرات و بهبود فرهنگ سازمانی، توانمندسازی و ارتقای سطح تخصصی و مهارتی نیروها، ارتقای قابلیت‌های سازمانی دفتر، ارتقای سطح فیزیکی، ابزاری و تکنولوژیکی دفتر، طراحی و ایجاد کمیته انسانی پایدار، تحقق در انجام ماموریت سازمانی و تعامل موثر با ذی‌نفعان، استراتژی‌هایی است که در این برنامه ۵ ساله تدوین شده است.

مانی‌فر، چشم‌انداز پنج‌‌ سال آینده دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان را شامل ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها، ارتقای بهره‌وری ساختمان‌ها، ارتقای دانش فنی حرفه‌مندان و مردم، ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار در صنعت ساختمان و ارتقای جایگاه سازمانی دفتر مقررات ملی ساختمان در جهت الگوسازی دانست.

به گفته وی، اهداف برنامه ۵ ساله مقررات ملی ساختمان شامل بهبود و توسعه فرآیند کنترل ساختمان و نظارت عالیه بر ساخت‌و‌سازها، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی و ارتقای صاحبان دانش و مردم، گسترش فناوری‌های ساخت و کاهش مصرف انرژی برای افزایش بهره‌وری ساختمان، ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار در صنعت ساختمان است.

مانی‌فر افزود: برنامه ۵ ساله دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بر اساس تعریف برنامه زمانبندی و انجام عملیات اجرایی است و برنامه‌ای است که از ابتدای سال جاری دفتر مقید به انجام آن شده است.

وی همچنین از دیگر اقداماتی که در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در حال انجام است را برگزاری دوره‌های آموزشی درون سازمانی به منظور ارتقای فرهنگ درون‌سازمانی برشمرد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ارایه ویرایش نهم پیش‌نویس برنامه ۵ ساله دفتر مقررات ملی ساختمان به معاونت مسکن و ساختمان خبر داد و تصریح کرد: مهم است که تمامی دفاتر و واحدهای ستادی و همچنین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارتخانه طبق برنامه پیش بروند.