به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، دیدار مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و رئیس انجمن انبوه سازان به مناسبت شروع به کار هیات مدیره دوره هفتم برگزار شد.

در این دیدار بر لزوم تعامل موثر طرفین تاکید شد و در حوزه های کاری مشترک مانند چگونگی اجرایی نمودن موضوع سازندگان دارای صلاحیت در حوزه ساخت و ساز شهری و مباحث مشترک دیگر مانند تفکیک آپارتمان ها، بازرسی های مختلف در رشته های عمران، تاسیسات برقی، مکانیک و پاره ای مسائل دیگر گفت و گو کردند.

در این جلسه مقرر شد جلسات منظم ماهانه جهت برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق موارد مذکور و در قالب یک کارگروه مشترک در دستور کار قرار گیرد.