به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، دیدار مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و رئیس انجمن انبوه سازان به مناسبت شروع به کار هیات مدیره دوره هفتم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، دیدار مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و رئیس انجمن انبوه سازان به مناسبت شروع به کار هیات مدیره دوره هفتم برگزار شد.

در این دیدار بر لزوم تعامل موثر طرفین تاکید شد و در حوزه های کاری مشترک مانند چگونگی اجرایی نمودن موضوع سازندگان دارای صلاحیت در حوزه ساخت و ساز شهری و مباحث مشترک دیگر مانند تفکیک آپارتمان ها، بازرسی های مختلف در رشته های عمران، تاسیسات برقی، مکانیک و پاره ای مسائل دیگر گفت و گو کردند.

در این جلسه مقرر شد جلسات منظم ماهانه جهت برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق موارد مذکور و در قالب یک کارگروه مشترک در دستور کار قرار گیرد.