روز گذشته جلسه مهمی بین وزیر راه و شهرسازی و اعضای شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور برگزارشد. این جلسه اگرچه در ظاهر نام راهکارهای اعتلای نظام مهندسی ساختمان کشور را به یدک می کشید، اما واقع امر این است که این جلسه در واقع، جلسه ای برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور و نیز تصمیم‌گیری درباره سرنوشت فرج الله رجبی برای تداوم ریاستش بر صندلی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور بود.

به گزارش صما شایان ذکراست که با توجه به اینکه پیش از این به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، برگزاری این جلسات از رسمت خارج شده بود، بر این اساس پیشتر وزیرراه وشهرسازی دستور به برگزاری جلسه هیات عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور را صادرکرد و همزمان نیز دستور کاهش مدت زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی نیز صادرشد.

اما به فاصله چندی از ابلاغ این نامه ها حواشی زیادی درباره این مکاتبات ایجاد شد به‌طوری که برخی از اخبار غیررسمی خبر از عقب نشینی وزیرراه وشهرسازی از این تصمیم خود دادند.

پس از چند روز در نهایت برخی از اخبار غیررسمی حکایت ازآن داشت که از قرار معلوم وزیرراه وشهرسازی برای مصون ماندن از یکسری حواشی، به نوعی توپ را در زمین شورای مرکزی قرار دهد و با استماع سخنان اعضای شورای مرکزی، سرنوشت انحلال یا برقراری هفتمین شورای مرکزی نظام مهندسی کشور و نیز تعیین تکلیف ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی را به دست اعضا بسپارد.

اما به نظرمی رسد که این گمانه زنی ها تا حد زیادی به واقعیت نزدیک بود، چرا که جلسه ای که نام راهکارهای اعتلای نظام مهندسی ساختمان کشور را به یدک می‌کشید، خروجی آن تصمیم گیری درباره شورای مرکزی بود به طوری که مقررشد، شورای هفتم به کار خود ادامه دهد.

بر اساس گزارش‌های واصله همچنین مقررشد که در این جلسه برای تعیین تکلیف بازگشت فرج الله رجبی به ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی کشور چاره اندیشی شود.

براین اساس گفته می شود دراین جلسه وزیرراه وشهرسازی به اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور پیشنهاد داده است که تصمیم نهایی درباره ماندنی شدن فرج الله رجبی در راس ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور را به رای اعضای شوراری مرکزی بگذارد که از قرار معلوم این پیشنهاد وزیرراه وشهرسازی با مخالفت اعضای شورا مواجه شده است و آنها به وزیر تاکید کردند که توپ را در زمین شورا نیندازد و آنها ترجیح داده اند که تصمیم نهایی درباره ماندن یا رفتنی شدن فرج الله رجبی از شورای مرکزی را به عهده وزیر راه بگذارند.

به گزارش صما، لحظاتی پس از پایان جلسه شورای مرکزی ،کانال تلگرامی شورای مرکزی خبری با این عنوان منتشرکرد که در جلسه ای که با حضور وزیرمحترم راه وشهرسازی جناب آقای مهندس اسلامی و اعضای محترم شورای مرکزی دوره هفتم، مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی باقی ماند. این درحالی است که به فاصله کوتاهی این خبر تصحیح و نوشته شد که جلسه ای با حضور وزیراه وشهرسای آقای مهندس اسلامی و اعضای محترم شورای مرکزی دوره هفتم برگزارشد.

به هرروی طی روزهای آینده وزیرراه وشهرسازی باید تصمیم بسیار مهمی را اخذ کند، تصمیمی که اذهان بخش اعظمی از جامعه مهندسی را مصروف خود کرده است و باعث شده است که ماندن یا نماندن فرج الله رجبی به یک دغدغه مهمی تبدیل شود، دغدغه ای که فراتر از جنس صنفی است و بیش از هر چیز رنگ و بوی سیاسی به خود دارد.

شاید بتوان از تصمیم گیری وزیر راه درباره سرانجام فرج الله رجبی به عنوان تصمیم کبرای وزیرراه وشهرسازی یاد کرد، چرا که وزیرراه در دوراهی سختی است، از یک طرف دستور بازگشت فرج الله به راس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، براساس قانون، امکان پذیر نیست و از این رو تصمیم وزیر برای بازگشت رجبی سبب می‌شود که شبه بی توجهی وزیر راه به قانون مطرح شود و این مساله برای این وزیرتازه وارد تبعات دارد.

ازطرفی دیگر هم اگر وزیرراه دستوری عکس این امر صادر کند و راه برای بازگشت رجبی به شورای مرکزی مسدود کند، این امر برای اسلامی نیز با حواشی زیاد همراه است و باعث خواهد شد که احتمالا او درمعرض حمله شدید و هجمه های شدیدی کسانی قراربگیرد که فرج الله رجبی برای آنها شخصیت محبوب و دوست داشتی و نماد شخصی مبارز در برابر وزیرراه وشهرسازی بوده است، همچنین این تصمیم از جنبه دیگری برای وزیرراه دردسر آفرین خواهد بود چه اینکه رای به عدم بازگشت رجبی به شورای مرکزی، ممکن است سبب شود که او در مجلس دردسرهایی برایش ایجاد کند.

  • منبع خبر : صما