فرماندار مریوان با اشاره به افزایش نزولات آسمانی در سالجاری در این شهرستان از سر ریز شدن آب این دریاچه پس از گذشت ۱۵ سال خبر داد.

وی اظهار کرد: در طول چند سال گذشته به علت کاهش نزولات آسمانی و گرم شدن تدریجی هوا، آب این دریاچه در شرایط کاملا نامطلوب هر سال رو به کاهش بود.

به گفته وی کاهش آب دریاچه در چند سال گذشته موجب نگرانی های زیادی بین شهروندان و دوست داران این تالاب زیبا شده بود .

فرماندار مریوان بیان کرد: میزان بارندگی در این شهرستان در فصل پاییز و دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته است.

بین نیوز