سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس به بحث کارنامه سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۷ در تخصیص اعتبارات بخش حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و پروژه های عمرانی، گفت: مطابق پیوست یک قانون بودجه سال ۹۷، حدود ۶ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان مصوبه اعتبار وزارتخانه بوده است، اما متأسفانه سازمان برنامه و بودجه از این میزان اعتبار، حدود سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را تخصیص داد.

 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، صدیف بدری با بیان اینکه امیدوارم در ماه های پایانی سال جاری، سازمان برنامه و بودجه اعتبارات باقی مانده را ابلاغ و تخصیص دهد گفت:بر اساس گزارش های واصله از میزان اعتبار ابلاغی برای حوزه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی تخصیص یافته و مابقی به صورت اسناد خزانه بوده است.

بدری افزود: همچنین طبق تبصره های قانونی بودجه ۹۷، فرصت های اعتباری به میزان ۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان ابلاغ شده و بیش از یک هزار میلیارد تومان نیز ردیف های متفرقه در بودجه وجود داشت، که آن ها نیز ابلاغ شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: سر جمع اعتبارات وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که بر اساس گزارش، وزارتخانه از فرصت های اعتباری تبصره ها، اوراق مشارکت و فاینانس ها به خوبی استفاده نکرده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری خانه ملت از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: نوبخت در این نشست توضیحات و گزارش کاملی از دلایل کسر بودجه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و بخش های دیگر این وزارتخانه ارائه می‌‌کند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی