به گزارش  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، رستمعلی پاکدامن معاون معماری و شهرسازی این اداره کل با اشاره به اینکه این حوزه  ازجمله معاونت های اداره کل راه و شهرسازی است که شامل چهار اداره‌ی طرح‌های توسعه شهری معماری، نظارت بر توسعه طرح های شهری، دبیرخانه کمیسیون مسکن شهرسازی، اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان است خاطرنشان کرد: در راس این این واحدها معاونت معماری شهرسازی قرار دارد که همکاری مستقیم با مدیرکل راه شهرسازی دارد و به نوعی کلیه امور شهرسازی و معماری استان ، برنامه ریزی منطقه ای مربوط به حوزه معماری و شهرسازی است.

وی افزود :اقداماتی که در این حوزه انجام می گردد تهیه طرح های ناحیه ای در مقیاس شهرستان از گلوگاه تا رامسر می باشد به طوریکه ناحیه ی شرق به نام ناحیه ی ساری از گلوگاه تا نور و ناحیه ی غرب استان از نوشهر تا رامسر می باشد.

پاکدامن تصریح کرد : تهیه طرح ناحیه ای استان مازندران در سال ۱۳۸۸-۸۹ تصویب و مورد تایید شورای عالی معماری و شهرسازی قرارگرفته است و ملاک عمل می باشد اما براساس نظر وزیر محترم راه و شهرسازی بجای طرح ناحیه ای استان مازندران مقرر گردید طرح ویژه ی توسعه استان مصوب و عملیاتی گردد که هم اکنون در مرحله ی فراخوان و انتخاب مشاور می باشد.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی مازندران  یادآور شد : تهیه طرح های جامع تفصیلی برای تمامی شهرهای کوچک بزرگ در دستور کار قرار دارد که تقریبا در ۴۶ شهر استان طرح جامع تفصیلی تهیه شده است و یا  در دست اقدام می باشد، همچنین پس از گذشت ده سال از طرح جامع تفصیلی طرح تجدیدنظر تهیه می گردد که در شهرهایی همچون بهشهر بابل قائمشهر بابل امیرکلا آمل طرح فوق در دست اجرا می باشد ؛ همچنین طرح های تفصیلی شهرهای ساری ،نکا ،کلاردشت در حال اجرایی شدن می باشد و در گلوگاه هم در مرحله ی انتخاب مشاور می باشیم.

وی همچنین در ادامه افزود : طرح های جامع تفصیلی در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزارنفر بصورت تجمیعی تهیه می گردد و همچنین نظارت بر عملکرد و اجرای طرح های توسعه شهری از وظایف اصلی معاونت معماری شهرسازی می باشد .

پاکدامن در پایان گفت : نظارت بر طرح های توسعه شهری بصورت بازدید ادواری در شهرستان ها توسط کارشناسان معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی صورت می گیرد و هر پرونده ای که مقرر است در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها مطرح  گردد ابتدا از اداره راه و شهرسازی شهرستان جهت مغایرت با ضوابط شهرسازی و مقررات طرح توسعه شهری استعلام می گردد و سپس توسط دبیرخانه  کمیسیون ماده ۱۰۰ اداره راه و شهرسازی شهرستان جهت تخریب و یا عدم تخریب اعلام می شود.