به گزارش ایسنا، حدود ۱۸۰ کشور جهان در توافقی اعلام کردند: صادرات پسماندهای پلاستیکی که سالانه هشت میلیون تن از آنها وارد اقیانوس‌ها می‌شود، تحت کنترل قرار گیرد.

۱۴۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در ژنو گردهم آمدند و به توافقی در زمینه کنترل صادرات پسماندهای پلاستیکی دست یافتند که مکانیزمی جهانی و قانونی در مدیریت پسماندهای پلاستیکی است.

مشاور علمی شبکه بین المللی حذف آلاینده‌های آلی دیرپا (IPEN) گفت: از سال‌های گذشته کشورهای توسعه یافته‌ای از قبیل آمریکا و کانادا پسماندهای پلاستیکی خود را به منظور بازیافت به کشورهای آسیایی صادر کرده‌اند. هرچند، بیشتر زباله‌های ترکیب شده آلوده، قابل بازیافت نبوده و به همین دلیل سوزانده یا در اقیانوس‌ها رها شدند.

آلودگی پسماندهای پلاستیکی به بحرانی جدی تبدیل شده و اکنون حدود ۱۰۰ میلیون تن پلاستیک در اقیانوس‌ها یافت می‌شود.

به گزارش ژاپن تودی، فعالان شبکه بین المللی حذف آلاینده‌های آلی دیرپا که به دنبال از بین بردن مواد شیمیایی سمی و خطرناک هستند تاکید دارند که این توافق کشورهای در حال توسعه را قادر می‌سازد تا از پذیرش زباله‌های پلاستیکی از کشورهای دیگر خودداری کنند.