مدیرکل بنیاد مسکن زنجان، روند احداث مسکن محرومان استان که سهیمه ۲۰۰۰ واحدی برای آنها در نظر گرفته شده است را توضیح داد و گفت: حدود ۵۰ درصد مسکن محرومان استان در حال تکمیل است.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری تحلیلی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رضا خواجه‌ای مدیرکل بنیاد مسکن زنجان، روند احداث ۲۰۰۰ واحد مسکن محرومان در استان را توضیح داد.

مدیرکل بنیاد مسکن زنجان با اشاره به اینکه سهمیه استان برای احداث مسکن محرومان ۲۰۰۰ واحد است، گفت: پرونده ۲۷۲۴ نفر معادل ۱۳۶ درصد در استان تشکیل شده که از این تعداد ۱۹۹۳ نفر معادل ۹۹.۶ درصد به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند.

خواجه‌ای از عقد قرارداد بانک‌ها با ۱۶۹۰ نفر معادل ۸۵ درصد برای پرداخت تسهیلات مسکن محرومان خبر داد.

وی روند احداث مسکن محرومان استان را بدین شرح توضیح داد: پی‌کنی ۱۴۳۳واحد معادل ۷۲ درصد، اجرای فونداسیون۱۳۲۰ واحد معادل ۶۶ درصد، اجرای ستون ۸۹۹ واحد معادل ۴۵ درصد، اجرای سقف۷۹۰ واحد معادل ۴۰ درصد، گچ و خاک ۷۰۴  واحد معادل ۳۵ درصد، انجام شده است.