عضو محترم نقشه بردار، جهت شرکت در اولین نشست هم اندیشی راهکارهای اجرایی شرح خدمات رشته نقشه برداری در صنعت ساختمان لطفا از طریق لینک زیر ثبت نام نمایید. تاریخ برگزاری ۹۷/۰۹/۱۱ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ مکان : سالن جلسات هیات مدیره واقع در طبقه پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران لینک ثبت […]

عضو محترم نقشه بردار، جهت شرکت در اولین نشست هم اندیشی راهکارهای اجرایی شرح خدمات رشته نقشه برداری در صنعت ساختمان لطفا از طریق لینک زیر ثبت نام نمایید.

تاریخ برگزاری ۹۷/۰۹/۱۱ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰

مکان : سالن جلسات هیات مدیره واقع در طبقه پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

لینک ثبت نام