حریم شهر طبق ماده ۲ قانون "تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها" عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

به دلیل چسبیده بودن قریب ۷۰ روستا به شهر مشهد در مجاورت ۵ منطقه شهری مشهد، علناً شاهد یک منطقه بلافصل نیستیم و نظارت شهرداری رسماً به حوزه حریم روستا و روستا وارد شده است! و این امر محل اختلاف شهرداری و دهیاریست که در برخی نقاط باعث استفاده سود جویان شده است!
یکی از موضوعات قابل توجه و مهم در این زمینه، ناهمگن بودن بارگذاری‌ها با طرح‌های تفضیلی است که موجب از بین رفتن پهنه‌هایی همچون فضای سبز می‌شود!
یکی دیگر از عوامل ساخت و سازهای غیر مجاز را می‌توان به هزینه‌های گزاف صدور پروانه اشاره کرد که از وظایف مدیریت شهری، ساماندهی در جهت بازآفرینی حاشیه شهر از طریق به صفر رساندن هزینه‌ها است.
دومین عامل در ساخت و سازهای غیر مجاز، وجود بروکراسی پیچیده اداری در نظام مهندسی است که بعضاً با تأخیر و تعویق یک ساله در جهت اخذ مجوزها مورد نیاز، فرد به سمت اقدام خلاف قانون حرکت می‌کند، نبود مالکیت رسمی دیگر عامل ساخت وسازهای غیرمجاز است. چرا که متأسفانه افراد در حاشیه شهر مشهد مقدس به موجب معاملات دارای قولنامه، مالک محسوب نمی‌شوند و این مسئله پراکندگی زیادی در مناطق۶،۷،۳،۵،۱۲،۹ شهرداری دارد.

شهرداری مشهد باید نگاه ویژه تری به مسائل ساخت و ساز ها داشته باشد تا جلوی رشد سکونت های غیر رسمی گرفته شود، امروز طبق نظر کارشناسان حوزه ساخت ۶ درصد هزینه بهای تمام شده ساخت یک ملک سهم شههرداریست که شهرداری می تواند با کاهش یا حتی رایگان کردن پروانه های ساختمانی در مناطق محرم جلوی تخلفات ساخت و سازی و رشد حاشیه نشینی را بگیرد.

شهر مشهد زیستگاه یک میلیون و هفتصد هزار حاشیه نشین از ۱۱ میلیون جمعیت حاشیه نشین کشور است که با حضور ده ها هزار اتباع خارجی این رقم در حال رشد است و می توان شاهد اتفاقات ناگوار اجتماعی باشیم.

مسئله شهرسازی یکی از مسائل مهم در مدیریت های کلان منطقه ای است که می تواند از خیلی از اسیب ها جلوگیری نماید.

 

استان خراسان رضوی- بین نیوز- سجاد جلالی طلب

  • نویسنده : محسن قدیمی باقرآباد