وزیر راه و شهرسازی سه معاون بخش مسکن خود را تغییر داد.

به گزارش تین‌نیوز خبرهایی حاکی از تغییر در معاونت مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی منتشر شد و گفته می‌شود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی سه معاون بخش مسکن خود را تغییر داده‌است.

بر این اساس مازیار حسینی به جای حامد مظاهریان به عنوان معاون مسکن و ساختمان، محمد پژمان به جای عشایری به عنوان مدیرعامل بازآفرینی شهری و خانم مالواجرد به جای ایزدی به عنوان معاون معماری و شهرسازی منصوب شده‌اند.

بر این اساس، علی‌رغم آن‌که وزیر راه و شهرسازی هنوز رسما این موضوع را اعلام نکرده است، اما جایگزنی این سه مدیر ارشد وزارت راه و شهرسازی قطعی شده‌است.