دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی؛ حق و حد خودم نمی‌دانم درباره استاد شجریان صحبت کنم. چون من در موسیقی شنونده مبتدی هستم و شجریان در موسیقی، جایگاه حافظ در شعر را دارد.

????????????

غم فراق که داند که تا سحر چند است
مگر کسی که به زندان عشق دربند است
گرفتم از غم تو راه بوستان گیرم
کدام سرو به بالای دوست مانند است
فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست
بیا و بر دل من بین که کوه الوند است
????????????
چند روزی در سودای دوری از قیل و قال زندگی روزمره، بدون اینترنت و شبکه های اجتماعی، به طبیعت روی آوردم و حال که بازگشتم، با غم سترگ خسرو آواز ایران مواجه شدم.
?????????????
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون
?????????????
تسلیت به اکثریت جامعه که قلبشان با صدای خسرو آواز ایران جلا می یافت و اکنون وجود دردمند و آکنده از اندوهشان، در عزای آن ستاره تکرار ناشدنی و در سوگ سیاوش دوران نشسته است.

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫
نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند
همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابی

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

  • نویسنده : فرهاد خوانساری