بقعه رودبند که قدمت بنای اولیه آن به دوره‌ی تیموری می‌رسد و با نقاشی‌های مذهبی زینت داده شده در شمال شهر و کنار رود دز قرار دارد.

گنبد این بنا مضرس و دارای ۲۰ سط است که این سبک معماری متعلق به خوزستان و بوشهر می‌باشد.