به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد خُرم در جشنواره چهره برتر راه و ساختمان اظهار کرد:  در بین جامعه تحصیل کرده کشور، بی بهره ترین قشر، قشر مهندسی در هفت رشته ساختمان است. از بین ۶۰۰ هزار نفر مهندس حدود ۴۵۰ هزار نفر از مهندسان در رشته خود کار نمی کنند یا بیکار هستند.

خُرم با انتقاد از  بی برنامگی دولت برای اشتغال جامعه مهندسان کشور، تصریح کرد: متاسفانه دولت برنامه ای برای اشتغال مهندسان و صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر ندارد.

فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز گفت: در حال حاضر جامعه مهندسی به جزیره های جدا از هم تبدیل شده اند که این رویه هیچگاه به نفع حوزه مهندسی کشور نخواهد بود.

وی با بیان این که لازم است سال جدید جامعه مهندسی کشور به یک تشریک مساعی برسند، افزود: این تشریک مساعی می تواند از جمعه مهندسان حمایت کند، اگر این اتفاق نیفتد و این تشریک مساعی صورت نگیرد، مهندسان آسیب می بینند و عملکرد جزیره ای ادامه می یابد.